กปภ.สาขาบางปะกง ร่วมกับที่ว่าการอำเภอบางปะกง ออกให้บริการประชาชนตามโครงการอำเภอยิ้ม...เคลื่อนที่ประจำปี 2563 ครั้งที่ 1/2563 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาบางปะกง ร่วมกับที่ว่าการอำเภอบางปะกง ออกให้บริการประชาชนตามโครงการอำเภอยิ้ม...เคลื่อนที่ประจำปี 2563 ครั้งที่ 1/2563


กปภ.สาขาบางปะกง ร่วมกับที่ว่าการอำเภอบางปะกง ออกให้บริการประชาชนตามโครงการอำเภอยิ้ม...เคลื่อนที่ประจำปี 2563 ครั้งที่ 1/2563

 นายสมชาย ตันฑุลวาณิช ผู้จัดการ กปภ.สาขาบางปะกง มอบหมายให้ นางสาวสุรภา พุทธนารัตน์ ผู้ช่วยผู้จัดการฯ หัวหน้างาน พนักงานและลูกจ้างในสังกัด ออกหน่วยบริการโครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ ณ วัดไตรสรณคม (วัดสองคลอง) หมู่ที่ 8 ตำบลสองคลอง อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา ในโอกาสนี้ กปภ.สาขาบางปะกง ได้ให้คำแนะนำและปรึกษาพร้อมรับคำร้องขอติดตั้งประปาประชาชนหมู่บ้านมั่นคงแสมขาว แจกคู่มือใช้บริการของกปภ. แผ่นพับประชาสัมพันธ์และมอบของที่ระลึก พร้อมนี้ได้นำน้ำดื่มบรรจุขวดตราสัญลักษณ์ กปภ. จำนวน 240 ขวด สำหรับบริการประชาชนผู้มาร่วมงาน เมื่อวันพุธที่ 20 พฤศจิกายน 2562

เลื่อนขึ้นข้างบน