การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบางปะกงจัดกิจกรรมรับคำร้องขอติดตั้งน้ำประปา (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบางปะกงจัดกิจกรรมรับคำร้องขอติดตั้งน้ำประปา


การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบางปะกงจัดกิจกรรมรับคำร้องขอติดตั้งน้ำประปา

นายสมชาย ตันฑุลวาณิช ผู้จัดการ กปภ.สาขาบางปะกง มอบหมายให้ นางสาวสุรภา พุทธนารัตน์ ผู้ช่วยผู้จัดการฯ หัวหน้างาน พนักงานและลูกจ้างในสังกัด ออกหน่วยบริการรับคำร้องขอติดตั้งน้ำประปาให้กับผู้ใช้น้ำรายใหม่  หมู่บ้านมั่นคงแสมขาว  ตำบลสองคลอง  อำเภอสองคลอง  จังหวัดฉะเชิงเทรา 

เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกในการเดินทางมาติดต่อที่สำนักงาน  ในครั้งนี้ประชาชนให้ความสนใจและชื่นชมในการให้บริการเป็นอย่างมาก  เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2562

เลื่อนขึ้นข้างบน