กปภ.สาขาพนมทวน จัดกิจกรรม Big Cleaning Day ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาพนมทวน จัดกิจกรรม Big Cleaning Day ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓


กปภ.สาขาพนมทวน จัดกิจกรรม Big Cleaning Day ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓

เมื่อวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๒  ที่ผ่านมา  กปภ.สาขาพนมทวน โดย น.ส.จงกล  เห็นประเสริฐ  ผจก.กปภ.สาขา พร้อมด้วย หัวหน้างาน พนักงาน และลูกจ้างในสังกัด ร่วมกันดำเนินกิจกรรม Big Cleaning Day ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบอาคารสำนักงาน อาคารผลิตน้ำ  และบริเวณโดยรอบ กปภ.สาขา เพื่อความสะอาด สวยงาม สร้างบรรยากาศที่ดีให้กับพนักงานและผู้เข้ารับบริการ

เลื่อนขึ้นข้างบน