กปภ.สาขาขนอม เข้าร่วมโครงการ “หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว” และ โครงการ “อำเภอ...ยิ้มเคลื่อนที่” ประจำเดือน พฤศจิกายน 2562 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาขนอม เข้าร่วมโครงการ “หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว” และ โครงการ “อำเภอ...ยิ้มเคลื่อนที่” ประจำเดือน พฤศจิกายน 2562


กปภ.สาขาขนอม เข้าร่วมโครงการ “หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว” และ โครงการ “อำเภอ...ยิ้มเคลื่อนที่” ประจำเดือน พฤศจิกายน 2562

 

วันพุธ ที่  20 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2562

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาขนอม ภายใต้การบริหารงานโดย นาย  สานิษ กาญจนกุล ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาขนอม พร้อมด้วยหัวหน้างาน/พนักงาน และลูกจ้างในสังกัด  

เข้าร่วมโครงการ "หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว" และ โครงการ "อำเภอ...ยิ้มเคลื่อนที่" ประจำเดือน พฤศจิกายน 2562

พร้อมกับให้บริการน้ำดื่มบรรจุขวดตราสัญลักษณ์ กปภ. จำนวน 150 ขวด ณ โรงเรียนบ้านคลองวัง หมู่ที่ 8 ตำบลควนทอง อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช  ซึ่งโครงการ "อำเภอ...ยิ้มเคลื่อนที่" มีวัตถุประสงค์เพื่อพบปะเยี่ยมเยือนประชาชนในพื้นที่ และส่งเสริมประสิทธิภาพในการบำบัดทุกข์ บำรุงสุขให้แก่ประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบ

     

#ช่องทางติดต่อสอบถาม

•โทรศัพท์ : 0-7552-8201

•โทรสาร : 0-7552-8710

• โทรศัพท์มือถือ สำนักงาน : 09-3762-1661

•Page Facebook : https://www.facebook.com/PWA.Khanom/

•Line id : pwa5551031

เลื่อนขึ้นข้างบน