กปภ.สาขาขนอม ลงพื้นที่ออกรับชำระค่าน้ำประปานอกสถานที่ ณ หน่วยบริการสิชล ตำบลสิชล อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาขนอม ลงพื้นที่ออกรับชำระค่าน้ำประปานอกสถานที่ ณ หน่วยบริการสิชล ตำบลสิชล อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช


กปภ.สาขาขนอม ลงพื้นที่ออกรับชำระค่าน้ำประปานอกสถานที่ ณ หน่วยบริการสิชล ตำบลสิชล อำเภอสิชล  จังหวัดนครศรีธรรมราช

 

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาขนอม ภายใต้การบริหารงานโดย นายสานิษ กาญจนกุล  ผู้จัดการ กปภ.สาขาขนอม มอบหมายให้พนักงานและลูกจ้างในสังกัด

ลงพื้นที่ออกรับชำระค่าน้ำประปานอกสถานที่ ณ หน่วยบริการสิชล ตำบลสิชล อำเภอสิชล  จังหวัดนครศรีธรรมราช ในพุธที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ.2562  

เพื่อเป็นการลดหนี้ค้างชำระ และอำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้น้ำในพื้นที่ อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งมีผู้ใช้น้ำมาใช้บริการกันอย่างต่อเนื่อง

 

#ช่องทางติดต่อสอบถาม

•  โทรศัพท์ : 0-7552-8201

• โทรสาร : 0-7552-8710

• โทรศัพท์มือถือ สำนักงาน : 09-3762-1661

• Page Facebook : https://www.facebook.com/PWA.Khanom/

เลื่อนขึ้นข้างบน