การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสตูล จัดกิจกรรม ๕ ส (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสตูล จัดกิจกรรม ๕ ส


การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสตูล จัดกิจกรรม ๕ ส

 

ในวันอังคารที่ ๑๙พฤศจิกายน ๒๕๖๒การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสตูล ร่วมกันทำกิจกรรม ๕ส (สะสาง สะดวก  สะอาด  สุขลักษณะ สร้างนิสัย)   โดยร่วมกันพัฒนาบริเวณหน้าสำนักงานฯ โดยพนักงานทุกคนช่วยกันเก็บขยะ กวาดเศษใบไม้ และคัดแยกขยะ เพื่อเสริมสร้างให้เป็นจิตนิสัยของทุกคนในองค์กรต่อไป

เลื่อนขึ้นข้างบน