การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ).สาขาอรัญประเทศ ประชุมสายงาน เพื่อร่วมวางแผนและแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับระบบการผลิตน้ำประปา การตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำ การจ่ายสารเคมี การรักษาความสะอาดทั้งภายในและบริเวณรอบๆ อาคารโรงกรองน้ำ การดูแลบำรุงรักษาเครื่องจักร ให้ได้มาตรฐานระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001:2015 ด้านระบบผลิต (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ).สาขาอรัญประเทศ ประชุมสายงาน เพื่อร่วมวางแผนและแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับระบบการผลิตน้ำประปา การตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำ การจ่ายสารเคมี การรักษาความสะอาดทั้งภายในและบริเวณรอบๆ อาคารโรงกรองน้ำ การดูแลบำรุงรักษาเครื่องจักร ให้ได้มาตรฐานระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001:2015 ด้านระบบผลิต


การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ).สาขาอรัญประเทศ ประชุมสายงาน  เพื่อร่วมวางแผนและแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับระบบการผลิตน้ำประปา   การตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำ  การจ่ายสารเคมี   การรักษาความสะอาดทั้งภายในและบริเวณรอบๆ อาคารโรงกรองน้ำ การดูแลบำรุงรักษาเครื่องจักร ให้ได้มาตรฐานระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001:2015 ด้านระบบผลิต

การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ).สาขาอรัญประเทศ นำโดย นายสกล ถุงทรัพย์ ผจก.กปภ.สาขาอรัญประเทศ พร้อมด้วย หัวหน้างาน และ พนักงานสายงานผลิตประชุมสายงาน  เพื่อร่วมวางแผนและแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับระบบการผลิตน้ำประปา   การตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำ  การจ่ายสารเคมี   การรักษาความสะอาดทั้งภายในและบริเวณรอบๆ อาคารโรงกรองน้ำ การดูแลบำรุงรักษาเครื่องจักร ให้ได้มาตรฐานระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001:2015 ด้านระบบผลิต โดยท่านผู้จัดการ แจ้งขอให้พนักงานผู้ปฏิบัติงานทุกคน ทำงานด้วยความมุ่งมั่น มีวินัย ทราบบทบาทหน้าที่ของตนเอง เน้นย้ำให้เรียนรู้การทำงานตามขั้นตอนโดยยึดผลสำเร็จของงาน และหาวิธีการทำงานให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดเพื่อองค์การ กปภ.ต่อไป เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2562

เลื่อนขึ้นข้างบน