กปภ.สาขาบ้านบึง ร่วมพิธีเปิดการอบรมหลักสูตรจิตอาสา 904 ณ ศูนย์กสิกรรมฯ มาบเอื้อง (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาบ้านบึง ร่วมพิธีเปิดการอบรมหลักสูตรจิตอาสา 904 ณ ศูนย์กสิกรรมฯ มาบเอื้อง


กปภ.สาขาบ้านบึง ร่วมพิธีเปิดการอบรมหลักสูตรจิตอาสา 904 ณ ศูนย์กสิกรรมฯ มาบเอื้อง

          วันที่ 22 พฤศจิกายน 2562 นายรัตนัย แสงสว่าง ผจก.กปภ.สาขาบ้านบึง ร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่ เข้าร่วมพิธีเปิดการฝึกอบรมหลักสูตรจิตอาสา 904 "หลักสูตรหลักประจำ" รุ่นที่ 4/62 โดยกำหนดให้มีการฝึกปฏิบัติและดูงานพื้นที่จริงในพื้นที่ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติ มาบเอื้อง อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี ตั้งแต่วันที่ 22 – 30 พฤศจิกายน 2562 ในการนี้ นายภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานในพิธีฯ และกล่าวต้อนรับผู้เข้าอบรมทุกท่าน

เลื่อนขึ้นข้างบน