กปภ.สาขาฮอด จัดกิจกรรมเติมใจให้กัน ( Home Care ) ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

กปภ.สาขาฮอด จัดกิจกรรมเติมใจให้กัน ( Home Care ) ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓

21 พฤศจิกายน 2562


กปภ.สาขาฮอด จัดกิจกรรมเติมใจให้กัน ( Home Care ) ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓

            เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาฮอด นำโดยนายภิญโญ ทิพย์เนตร ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาฮอด พร้อมด้วยหัวหน้างาน พนักงานและลูกจ้างในสังกัด ร่วมกันจัดกิจกรรมเติมใจให้กัน ( Home Care ) ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ ณ บ้านสบแจ่ม ม.๘ ต.บ้านแปะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่

           โดยลงพื้นที่พบปะประชาชน ประชาสัมพันธ์คุณภาพน้ำประปา ประชาสัมพันธ์การขอติดตั้งมาตรวัดน้ำรายใหม่  และแอพพลิเคชั่น Line@pwathailand  สำรวจท่อแตก-รั่ว ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการดูแลระบบประปาภายในบ้าน พร้อมแจกของที่ระลึก เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีกับลูกค้าและประชาชนในพื้นที่

 
เลื่อนขึ้นข้างบน