กปภ.สาขาพัทยา (พ) ล้างถังตกตะกอน ตามมาตรฐาน WSP ณ สถานีผลิตน้ำอ่างเก็บน้ำมาบประชัน (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาพัทยา (พ) ล้างถังตกตะกอน ตามมาตรฐาน WSP ณ สถานีผลิตน้ำอ่างเก็บน้ำมาบประชัน


กปภ.สาขาพัทยา (พ) ล้างถังตกตะกอน ตามมาตรฐาน WSP ณ สถานีผลิตน้ำอ่างเก็บน้ำมาบประชัน

               การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพัทยา (ชั้นพิเศษ) นายสุทัศน์ นุชปาน ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาพัทยา (ชั้นพิเศษ) มอบหมายให้นายศักดิ์ดา จันทร์กระจ่าง หัวหน้างานผลิต นำทีมพนักงานผลิตสถานีผลิตน้ำมาบประชัน ดำเนินการล้างถังตกตะกอน ในวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ภายใต้โครงการบริหารจัดการน้ำสะอาด Water Safety Plan ณ สถานีผลิตน้ำอ่างเก็บน้ำมาบประชัน ต.โป่ง อ.บางละมุง จ.ชลบุรี ซึ่งมีกำลังการผลิต ๑,๕๐๐ ลบ.ม./ชม. เพื่อผลิตน้ำประปาที่มีคุณภาพ สะอาด ปลอดภัย และได้มาตรฐานองค์การอนามัยโลก (WHO) ส่งถึงบ้านประชาชน

 

งานลูกค้าสัมพันธ์

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพัทยา (ชั้นพิเศษ)

เลื่อนขึ้นข้างบน