กปภ.สาขาประจวบคีรีขันธ์ เข้าร่วมศึกษาดูงาน ศูนย์ราชการสะดวก (GECC) ณ กปภ.สาขาระยอง (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาประจวบคีรีขันธ์ เข้าร่วมศึกษาดูงาน ศูนย์ราชการสะดวก (GECC) ณ กปภ.สาขาระยอง


กปภ.สาขาประจวบคีรีขันธ์ เข้าร่วมศึกษาดูงาน  ศูนย์ราชการสะดวก (GECC) ณ กปภ.สาขาระยอง

     ในวันอังคารที่ 20พฤศจิกายน  2562 กปภ.สาขาประจวบคีรีขันธ์ โดยนางรุ่งนภา หอมสกุล

ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาประจวบคีรีขันธ์ พร้อมด้วยหัวหน้างานอำนวยการ

และพนักงานในสังกัดเข้าร่วมศึกษาดูงาน ศูนย์ราชการสะดวก (GECC) ณ กปภ.สาขาระยอง

โดยมีนายนายไพฑูรย์ อรชร ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาระยอง ให้การต้อนรับ

เพื่อเตรียมความพร้อมในการให้การรับรองศูนย์ราชการสะดวก ประจำปี 2563

เลื่อนขึ้นข้างบน