ศึกษาดูงานเพื่อเตรียมพร้อมสมัครขอรับรองมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก (GECC) (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

ศึกษาดูงานเพื่อเตรียมพร้อมสมัครขอรับรองมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก (GECC)


ศึกษาดูงานเพื่อเตรียมพร้อมสมัครขอรับรองมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก (GECC)

เมื่อวันที่ ๒๐ พ.ย. ๖๒ กปภ.สาขาอู่ทอง ร่วมกับ กปภ.สาขาประจวบคีรีขันธ์ กปภ.สาขาปากท่อ และ กปภ.สาขาบ้านโป่ง นำพนักงานร่วมศึกษาดูงานเพื่อเตรียมพร้อมสมัครขอรับรองมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก(GECC) โดยการต้อนรับจาก นายไพฑูรย์ อรชร ผู้จัดการ กปภ.สาขาระยอง และ นายดนัย เอกวิริยกิจ หัวหน้างาน ๘ งานอำนวยการ เป็นวิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกับการขอรับรองมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก พร้อมตอบข้อซักถาม เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน และเตรียมความพร้อมเข้ารับการตรวจประเมินมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก GECC ปี ๖๓ ต่อไป ณ กปภ.สาขาระยอง ต.ท่าประดู่ อ.เมืองระยอง จ.ระยอง

เลื่อนขึ้นข้างบน