กปภ.สาขาปราณบุรี ทำการตรวจสอบมาตรผู้ใช้น้ำรายใหญ่ เพื่อให้เกิดความเที่ยงตรงและได้มาตรฐาน กปภ. พร้อมใส่ใจผู้บริโภค เสริมภาพลักษณ์ที่ดีต่อองค์กร (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาปราณบุรี ทำการตรวจสอบมาตรผู้ใช้น้ำรายใหญ่ เพื่อให้เกิดความเที่ยงตรงและได้มาตรฐาน กปภ. พร้อมใส่ใจผู้บริโภค เสริมภาพลักษณ์ที่ดีต่อองค์กร


กปภ.สาขาปราณบุรี ทำการตรวจสอบมาตรผู้ใช้น้ำรายใหญ่ เพื่อให้เกิดความเที่ยงตรงและได้มาตรฐาน กปภ. พร้อมใส่ใจผู้บริโภค เสริมภาพลักษณ์ที่ดีต่อองค์กร

กปภ.สาขาปราณบุรี ทำการตรวจสอบมาตรผู้ใช้น้ำรายใหญ่ เพื่อให้เกิดความเที่ยงตรงและได้มาตรฐาน กปภ.

ในวันที่ 21 พฤศจิกายน  2562 นำโดยท่านผู้จัดการ นายไอยเรศ ชัยกุล มอบหมายให้ผู้ช่วยผู้จัดการ นายยุทธนา ต๊ะปินตา นำทีมพนักงานในสังกัด เข้าตรวจสอบมาตรผู้ใช้น้ำรายใหญ่ เพื่อให้เกิดความเที่ยงตรง และได้มาตรฐาน กปภ

ยังเป็นการใส่ใจต่อผู้บริโภค เสริมภาพลักษณ์ที่ดีต่อองค์กร .ณ พื้นที่ให้บริการ กปภ.สาขาปราณบุรี  ครั้งนี้ได้รับความพึงพอใจจากผู้ใช้น้ำเป็นอย่างมาก 

เลื่อนขึ้นข้างบน