การประปาส่วนภูมิภาค สาขาตะกั่วป่า สำรวจแหล่งน้ำดิบ (น้ำตกบางอี) เตรียมพร้อมรับมือในช่วงฤดูแล้ง (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

การประปาส่วนภูมิภาค สาขาตะกั่วป่า สำรวจแหล่งน้ำดิบ (น้ำตกบางอี) เตรียมพร้อมรับมือในช่วงฤดูแล้ง


การประปาส่วนภูมิภาค สาขาตะกั่วป่า สำรวจแหล่งน้ำดิบ (น้ำตกบางอี) เตรียมพร้อมรับมือในช่วงฤดูแล้ง

วันพุธที่ 20  พฤศจิกายน  2562  เวลา 09.00 น .  จ.ส.ต. สุเทพ  ลี้ยุทธานนท์ ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค สาขาตะกั่วป่า พร้อมทีมงาน เข้าสำรวจพื้นที่น้ำตกบางอี  ต.โคกเคียน อ.ตะกั่วป่า  จ.พังงา และ สำรวจท่อ Ac ขนาด150 มม. เพื่อเพิ่มขนาดท่อจากเดิม เป็นท่อขนาด 200 มม. เตรียมพร้อมรับมือกับฤดูแล้งที่กำลังจะมาถึงในไม่ช้านี้  ให้มีปริมาณน้ำเพียงพอต่อความต้องการของประชาชน

เลื่อนขึ้นข้างบน