กปภ.สาขาราชบุรี จัดกิจกรรมโครงการเติมใจให้กัน (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาราชบุรี จัดกิจกรรมโครงการเติมใจให้กัน


กปภ.สาขาราชบุรี จัดกิจกรรมโครงการเติมใจให้กัน

กปภ.สาขาราชบุรี จัดกิจกรรมโครงการเติมใจให้กัน...........
ในวันที่ 21 พฤศจิกายน 2562 นายณัฐพนธ์  ฤกษ์นิยม ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาราชบุรี พร้อมด้วยนายนันทวรรธน์  สุขุมานนท์ ผช.ผจก.กปภ.สาขาราชบุรี หัวหน้างาน พนักงานในสังกัด จัดกิจกรรมโครงการเติมใจให้กัน ในพื้นที่ หมู่บ้านกิจวัฒนา  ต.พงสวาย อ.เมืองราชบุรี จ.ราชบุรี เพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลการใช้ PWA LINE OFFICIAL Add Friend "@pwathailand" ให้บริการลูกค้าในการทราบข้อมูลค่าน้ำ การชำระค่าน้ำที่รวดเร็วและสะดวกมายิ่งขึ้น  แจ้งท่อแตกรั่ว ทราบการหยุดจ่ายน้ำลดข้อร้องเรียนจากลูกค้า ติดตามข้อมูลข่าวสารของการประปาส่วนภูมิภาค และหาท่อแตกรั่วในพื้นที่และซ่อมทันทีจำนวน 5 จุด เพื่อลดน้ำสูญเสีย ให้บริการน้ำประปาที่ไหลอย่างต่อเนื่อง แรงดันที่เหมาะสม  ลดน้ำสูญเสียในพื้นที่จำหน่ายน้ำและเพื่อขับเคลื่อนค่านิยมของกปภ. มุ่ง มั่น เพื่อปวงชน 

เลื่อนขึ้นข้างบน