กปภ.สาขาสมุทรสาคร ร่วมกับ ปลัดจังหวัดสมุทรสาคร ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ราชการสะดวก (GECC) (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาสมุทรสาคร ร่วมกับ ปลัดจังหวัดสมุทรสาคร ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ราชการสะดวก (GECC)


กปภ.สาขาสมุทรสาคร ร่วมกับ ปลัดจังหวัดสมุทรสาคร ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ราชการสะดวก (GECC)

              การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสมุทรสาคร โดย นายไพฑูรย์ พงษ์รอด ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาสมุทรสาคร มอบหมายให้ นางสาวสิริพร กิจวิจารณ์ ผู้ช่วยผู้จัดการร่วมกับ ชุดตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ ชุดที่ 3 โดยมี นายเอกพร จุ้ยสำราญ ปลัดจังหวัดสมุทรสาคร เป็นหัวหน้าชุด เข้าร่วมตรวจเยี่ยมให้กำลังใจการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ราชการสะดวก (Government Easy Contact Center: GECC) จังหวัดสมุทรสาคร  ณ ศูนย์ราชการสะดวกจังหวัดสมุทรสาคร ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลพลาซ่ามหาชัย เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2562 เวลา 14.00 น.

เลื่อนขึ้นข้างบน