กปภ.สาขาคลองใหญ่ เข้าร่วมโครงการบำบัดทุกข์บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน ร่วมกับหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. ณ ศาลาเฉลิมพระเกียรติบ้านคลองมะขาม ม.1 ต.หาดเล็ก อ.คลองใหญ่ จ.ตราด (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาคลองใหญ่ เข้าร่วมโครงการบำบัดทุกข์บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน ร่วมกับหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. ณ ศาลาเฉลิมพระเกียรติบ้านคลองมะขาม ม.1 ต.หาดเล็ก อ.คลองใหญ่ จ.ตราด


กปภ.สาขาคลองใหญ่ เข้าร่วมโครงการบำบัดทุกข์บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน ร่วมกับหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. ณ ศาลาเฉลิมพระเกียรติบ้านคลองมะขาม ม.1 ต.หาดเล็ก อ.คลองใหญ่ จ.ตราด

         นายพินิจ ศิลาแลง ผู้จัดการ กปภ.สาขาคลองใหญ่ พร้อมด้วยหัวหน้างานอำนวยการและพนักงานในสังกัด ร่วมกับ กปภ.สาขาตราด เข้าร่วมโครงการบำบัดทุกข์บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน ร่วมกับหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. ณ ศาลาเฉลิมพระเกียรติบ้านคลองมะขาม ม.1 ต.หาดเล็ก อ.คลองใหญ่ จ.ตราด พร้อมนำน้ำดื่มบรรจุขวดตราสัญลักษณ์ กปภ.จำนวน 432 ขวดมาบริการประชาชนในครั้งนี้ด้วย โดยกิจกรรมในครั้งนี้ กปภ.สาขาคลองใหญ่ ได้แจกเอกสารประชาสัมพันธ์การขอติดตั้งระบบประปา พร้อมประชาสัมพันธ์ PWA line Official เพิ่มความพึงพอใจให้กับลูกค้า ด้วยบริการที่เชื่อมสัมพันธ์การสื่อสาร ระหว่าง การประปาส่วนภูมิภาค กับ ลูกค้าผู้ใช้น้ำให้ใกล้ชิดยิ่งขึ้นด้วย ในวันพฤหัสบดีที่ 21 พฤศจิกายน 2562

เลื่อนขึ้นข้างบน