การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสตูล จัดกิจกรรม Morning Talk ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสตูล จัดกิจกรรม Morning Talk ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓


การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสตูล จัดกิจกรรม Morning Talk ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓

 

 ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๗.๓๐น. การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสตูล จัดกิจกรรม Morning Talk ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓  โดย นางกัญญา  กันตะปีติ ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาสตูล ได้แจ้งผลการดำเนินงานของสาขา และถ่ายทอดนโนบายต่างๆ  และรณรงค์การคัดแยกขยะเสริมสร้างจิตนิสัยให้แก่พนักงาน  นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมให้หัวหน้างาน และพนักงานร่วมเล่น เกมส์ใบ้คำ ซึ่งสร้างความสนุกสนาน สานความสามัคคี และให้ข้อคิดในการทำงานเป็นทีมให้แก่พนักงานทุกคนได้อย่างดีเยี่ยม                                                            

 

เลื่อนขึ้นข้างบน