กปภ.สาขากันตัง ออกหน่วยบริการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ ต.เกาะลิบง อ.กันตัง จ.ตรัง (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขากันตัง ออกหน่วยบริการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ ต.เกาะลิบง อ.กันตัง จ.ตรัง


กปภ.สาขากันตัง ออกหน่วยบริการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ ต.เกาะลิบง อ.กันตัง จ.ตรัง

วันพฤหัสที่ 21 พฤศจิกายน 2562 กปภ.สาขากันตัง นำโดย นายเปรมปีติ กันตะปีติ ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขากันตัง ให้บริการน้ำดื่มบรรจุขวดตราสัญลักษณ์ในกิจกรรมอำเภอ..ยิ้มเคลื่อนที่ ณ มัสยิดบ้านสุไหงบาตู หมู่ที่ 8 ต.เกาะลิบง อ.กันตัง จ.ตรัง

เลื่อนขึ้นข้างบน