กปภ.สาขาระยอง ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก กปภ.สาขา สังกัด กปภ.เขต ๓ (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาระยอง ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก กปภ.สาขา สังกัด กปภ.เขต ๓


กปภ.สาขาระยอง ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก กปภ.สาขา สังกัด กปภ.เขต ๓

การประปาส่วนภูมิภาค(กปภ.) สาขาระยอง โดย นายไพฑูรย์ อรชร ผู้จัดการ กปภ.สาขาระยอง  ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก กปภ.สาขา ในสังกัด กปภ.เขต ๓ จำนวน ๔ สาขา ได้แก่ กปภ.สาขาประจวบคีรีขันธ์,กปภ.สาขาอู่ทอง,กปภ.สาขาบ้านโป่งและ กปภ.สาขาปากท่อ จำนวน ๑๘ คน เมื่อวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ โดยเข้าดูงานเกี่ยวกับการดำเนินการศูนย์ราชการสะดวก (GECC) เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการเข้ายื่นขอรับรองมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก (GECC) ได้มีการบรรยายถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับการจัดการด้านเอกสาร การสมัครทางออนไลน์ และดูสถานที่ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก (GECC)

เลื่อนขึ้นข้างบน