กปภ.สาขาขอนแก่น(พ) เข้าร่วมอบรมการใช้งานโปรแกรมสร้างรูปแบบข้อความสำหรับส่ง SMS เพื่อนำเข้าข้อมูลผ่านบริการ AIS Smart Messaging และการใช้งาน Line@pwathailand (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาขอนแก่น(พ) เข้าร่วมอบรมการใช้งานโปรแกรมสร้างรูปแบบข้อความสำหรับส่ง SMS เพื่อนำเข้าข้อมูลผ่านบริการ AIS Smart Messaging และการใช้งาน Line@pwathailand


กปภ.สาขาขอนแก่น(พ) เข้าร่วมอบรมการใช้งานโปรแกรมสร้างรูปแบบข้อความสำหรับส่ง SMS เพื่อนำเข้าข้อมูลผ่านบริการ AIS Smart Messaging และการใช้งาน Line@pwathailand

วันนี้ (วันพุธที่ 20 พฤศจิกายน 2562) พนักงานในสังกัดการประปาส่วนภูมิภาคสาขาขอนแก่น(ชั้นพิเศษ) เข้าร่วมอบรมการใช้งานโปรแกรมสร้างรูปแบบข้อความสำหรับส่ง SMS เพื่อนำเข้าข้อมูลผ่านบริการ AIS Smart Messaging และการใช้งาน Line@pwathailand ณ ห้องประชุมใหญ่ การประปาส่วนภูมิภาคเขต 6 ซึ่งจัดโดยงานประมวลข้อมูล กองเทคโนโลยีสารสนเทศ การประปาส่วนภูมิภาคเขต6 โดยได้รับเกียรติจาก นายจักรพงศ์ คำจันทร์ ผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต 6 กล่าวเปิดการประชุม พร้อมมอบนโยบายการปฏิบัติงานแก่ผู้เข้าร่วมอบรมจากการประปาส่วนภูมิภาค สาขาในสังกัด ทั้ง 22 สาขา โดยในการอบรมในครั้งนี้เพื่อเป็นการซักซ้อมและทำความเข้าใจในเชิงปฏิบัติ ถึงการใช้งานโปรแกรมสร้างรูปแบบข้อความสำหรับส่ง SMS และ Line @pwathailand ให้มีประสิทธิภาพในการแจ้งข้อมูลข่าวสาร อำนวยความสะดวกให้กับผู้ใช้น้ำ รับทราบข้อมูลและข่าวสารเกี่ยวกับกปภ. ได้รวดเร็วทันเหตุการณ์ ซึ่งเป็นการแนะนำช่องทางการติดต่อสื่อสารระหว่างกปภ. กับผู้ใช้น้ำโดยผ่านSMS ไปยังโทรศัพท์มือถือของผู้ใช้น้ำและแอปพลิเคชั่น Line อีกทั้งเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับองค์กร ซึ่ง SMS ดังกล่าว ผู้ใช้น้ำจะได้รับแจ้งเตือนก่อนการตัดมาตร การแจ้งประชาสัมพันธ์ในกรณีท่อแตกรั่ว กรณีไฟฟ้าขัดข้อง และการแจ้งหยุดจ่ายน้ำให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ หากผู้ใช้น้ำต้องการรับข้อมูลผ่าน SMS สามารถลงทะเบียนขอใช้งานได้ที่ การประปาส่วนภูมิภาค สาขาในพื้นที่บริการ นอกจากนี้ ผู้ใช้น้ำยังสามารถเข้าถึงข้อมูลของการประปาส่วนภูมิภาค เพื่ออำนวยความสะดวกด้านต่างๆ ผ่านช่องทาง Line@ โดยแอดไปยัง Line@pwathailand เพื่อรับทราบข้อมูลต่างๆ อาทิ การขอ QR Code เพื่อชำระค่าน้ำ การตรวจสอบค่าน้ำประปาออนไลน์ การขอติดตั้งประปาใหม่ รวมไปถึงการแจ้งท่อแตก-รั่ว และอื่นๆ เป็นต้น ซึ่งถือว่าเป็นการสื่อสารเข้าถึงผู้ใช้น้ำในพื้นที่ได้อย่างครอบคลุม สู่การอำนวยความสะดวกในยุค PWA 4.0 โดยใช้เทคโนโลยีเข้ามามีส่วนช่วยในการปฏิบัติงานได้อย่างไร้ขีดจำกัดต่อไป งานลูกค้าสัมพันธ์ รายงาน ขอบคุณภาพข่าวจาก งานลูกค้าสัมพันธ์ กปภ.ข.6

เลื่อนขึ้นข้างบน