การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบางสะพาน มอบน้ำดื่มตราสัญญาลักษณ์ กปภ. ณ.อำเภอบางสะพาน เพื่อนำไปบริการให้แก่ประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรมฯ กิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. โครงการจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ”ณ สำนักสงฆ์วังยาว หมู่ที่ 4 ตำบลร่อนทอง อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบางสะพาน มอบน้ำดื่มตราสัญญาลักษณ์ กปภ. ณ.อำเภอบางสะพาน เพื่อนำไปบริการให้แก่ประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรมฯ กิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. โครงการจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ”ณ สำนักสงฆ์วังยาว หมู่ที่ 4 ตำบลร่อนทอง อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์


การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบางสะพาน มอบน้ำดื่มตราสัญญาลักษณ์ กปภ. ณ.อำเภอบางสะพาน เพื่อนำไปบริการให้แก่ประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรมฯ กิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. โครงการจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ”ณ สำนักสงฆ์วังยาว หมู่ที่ 4 ตำบลร่อนทอง อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

วันพุธ ที่ 20 พฤศจิกายน 2562  การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบางสะพาน นำโดย นายศิริทัย สวัสดิ์อารี ผู้จัดการ กปภ.สาขาบางสะพาน พร้อมด้วยนางสาวกนิษฐา นันทจินดาหัวหน้างาน 8 งานอำนวยการ ร่วมมอบน้ำดื่มตราสัญญาลักษณ์ กปภ. ณ.อำเภอบางสะพาน เพื่อนำไปบริการให้แก่ประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรมฯ กิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. โครงการจิตอาสา "เราทำความดี ด้วยหัวใจ"ณ สำนักสงฆ์วังยาว หมู่ที่ 4 ตำบลร่อนทอง อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  โดยมีนายทัษณะ ศรีตะนัย ปลัดอำเภอฝ่ายความมั่นคง เป็นตัวแทนในการรับมอบครั้งนี้

เลื่อนขึ้นข้างบน