การประปาส่วนภูมิภาคสาขากระบี่ ลงพื้นที่จัดกิจกรรมโครงการเติมใจให้กัน (HOME CARE) ครั้งที่1/2563 บริเวณ หมู่ที่ 2และ หมู่ที่ 3 ต.คลองประสงค์ อ.เมืองกระบี่ จ.กระบี่ (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

การประปาส่วนภูมิภาคสาขากระบี่ ลงพื้นที่จัดกิจกรรมโครงการเติมใจให้กัน (HOME CARE) ครั้งที่1/2563 บริเวณ หมู่ที่ 2และ หมู่ที่ 3 ต.คลองประสงค์ อ.เมืองกระบี่ จ.กระบี่


การประปาส่วนภูมิภาคสาขากระบี่ ลงพื้นที่จัดกิจกรรมโครงการเติมใจให้กัน (HOME CARE) ครั้งที่1/2563 บริเวณ หมู่ที่ 2และ หมู่ที่ 3 ต.คลองประสงค์ อ.เมืองกระบี่ จ.กระบี่

วันพุธที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 การประปาส่วนภูมิภาคสาขากระบี่ นำโดยนายฉลาด  ลิ่มปะรังษี ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขากระบี่ นางเพ็ญศรี  ชตีพานี ผู้ช่วยผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขากระบี่ นำหัวหน้างาน พนักงานและลูกจ้างในสังกัด ลงพื้นที่เดินหน้าดำเนินโครงการเติมใจให้กัน (Home Care) ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2563 ณ หมู่ที่ 2และหมู่ที่ 3   ต.คลองประสงค์ อ.เมืองกระบี่ จ.กระบี่ ออกไปพบผู้ใช้น้ำยังบ้านที่อาศัย เพื่อเยี่ยมเยือน ให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องระบบประปา รณรงค์การประหยัดน้ำ สอบถามเกี่ยวกับการใช้บริการน้ำประปาของกปภ. รับฟังปัญหาและให้ข้อเสนอแนะแก่ผู้ใช้น้ำ พร้อมทั้งนี้ยังเร่งการประชาสัมพันธ์ Line official กปภ. ให้คำแนะนำในขั้นตอนและวิธีการใช้ งาน Line officialเพื่อให้ผู้ใช้น้ำได้รับความสะดวกในการเข้าถึงบริการต่างๆของ กปภ.ที่สะดวกและรวดเร็ว สร้างความพึงพอใจและประทับให้กับผู้ใช้น้ำ ส่งผลต่อภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร สอดคล้องกับค่านิยมของ กปภ. " มุ่ง  มั่น  เพื่อปวงชน "

เลื่อนขึ้นข้างบน