การประปาส่วนภูมิภาคเขต 6 โดย กองเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดอบรมการใช้งาน SMS และ Line@ เพื่อเพิ่มช่องทางการเข้าถึงผู้ใช้น้ำของ กปภ. (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

การประปาส่วนภูมิภาคเขต 6 โดย กองเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดอบรมการใช้งาน SMS และ Line@ เพื่อเพิ่มช่องทางการเข้าถึงผู้ใช้น้ำของ กปภ.


การประปาส่วนภูมิภาคเขต 6 โดย กองเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดอบรมการใช้งาน SMS และ Line@ เพื่อเพิ่มช่องทางการเข้าถึงผู้ใช้น้ำของ กปภ.

          วันนี้ (วันพุธที่ 20 พฤศจิกายน 2562) การประปาส่วนภูมิภาคเขต 6 โดย กองเทคโนโลยีสารสนเทศ นำโดย นางสาววนิดา แก้วมุนตรี ผู้อำนวยการกองเทคโนโลยีสารสนเทศ พร้อมด้วยหัวหน้างาน และพนักงานในสังกัด จัดอบรมการใช้งานโปรแกรมสร้างรูปแบบข้อความสำหรับส่ง SMS เพื่อนำเข้าข้อมูลผ่านบริการ AIS Smart Messaging และการใช้งาน Line@pwathailand ณ ห้องประชุมใหญ่ การประปาส่วนภูมิภาคเขต 6 โดยได้รับเกียรติจาก นายจักรพงศ์ คำจันทร์ ผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต 6 กล่าวเปิดการประชุม พร้อมมอบนโยบายการปฏิบัติงานแก่ผู้เข้าร่วมอบรมจาก การประปาส่วนภูมิภาค สาขาในสังกัด ทั้ง 22 สาขา โดยได้สร้างความเข้าใจในเชิงปฏิบัติของการสร้าง SMS เพื่อส่งผ่านระบบไปยังโทรศัพท์มือถือของผู้ใช้น้ำที่ได้ลงทะเบียนรับ SMS ในแต่ละพื้นที่สาขา ซึ่ง SMS ดังกล่าว ผู้ใช้น้ำจะได้รับแจ้งเตือนก่อนการตัดมาตร การแจ้งประชาสัมพันธ์ในกรณีท่อแตกรั่ว กรณีไฟฟ้าขัดข้อง และการแจ้งหยุดจ่ายน้ำให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ หากผู้ใช้น้ำต้องการรับข้อมูลผ่าน SMS สามารถลงทะเบียนขอใช้งานได้ที่ การประปาส่วนภูมิภาค สาขาในสังกัด ในพื้นที่ที่ผู้ใช้น้ำอยู่อาศัย นอกจากนี้ ผู้ใช้น้ำยังสามารถเข้าถึงข้อมูลของการประปาส่วนภูมิภาค เพื่ออำนวยความสะดวกด้านต่างๆ ผ่านช่องทาง Line@ โดยแอดไปยัง Line@pwathailand เพื่อรับทราบข้อมูลต่างๆ อาทิ การขอ QR Code เพื่อชำระค่าน้ำ การตรวจสอบค่าน้ำประปาออนไลน์ การขอติดตั้งประปาใหม่ รวมไปถึงการแจ้งท่อแตก-รั่ว และอื่นๆ เป็นต้น โดยในการประชุมครั้งนี้ ได้เน้นย้ำแก่ผู้ปฏิบัติเพื่อดำเนินการได้อย่างเข้าใจ และปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง พร้อมเข้าถึงผู้ใช้น้ำในพื้นที่ได้อย่างครอบคลุม สู่การอำนวยความสะดวกในยุค PWA 4.0 โดยใช้เทคโนโลยีเข้ามามีส่วนช่วยในการปฏิบัติงานได้อย่างไร้ขีดจำกัดต่อไป

เลื่อนขึ้นข้างบน