กปภ.สาขาปากพนัง ให้การต้อนรับ ผู้อำนวยการสำนักปฏิบัติการ 5 และผู้ช่วยผู้อำนวยการ การประปาส่วนภูมิภาคเขต 4 และคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม การประปาส่วนภูมิภาคสาขาปากพนัง (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาปากพนัง ให้การต้อนรับ ผู้อำนวยการสำนักปฏิบัติการ 5 และผู้ช่วยผู้อำนวยการ การประปาส่วนภูมิภาคเขต 4 และคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม การประปาส่วนภูมิภาคสาขาปากพนัง


กปภ.สาขาปากพนัง ให้การต้อนรับ ผู้อำนวยการสำนักปฏิบัติการ 5 และผู้ช่วยผู้อำนวยการ การประปาส่วนภูมิภาคเขต 4 และคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม การประปาส่วนภูมิภาคสาขาปากพนัง

กปภ.สาขาปากพนัง ให้การต้อนรับ ผู้อำนวยการสำนักปฏิบัติการ 5 และผู้ช่วยผู้อำนวยการ การประปาส่วนภูมิภาคเขต 4 และคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม การประปาส่วนภูมิภาคสาขาปากพนัง

                   เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2562 ภายใต้การบริหารงานโดย นางเสาวนิตย์ จงจิตร ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาปากพนัง พร้อมด้วยหัวหน้างานและพนักงานในสังกัด ให้การต้อนรับ นายประทีป กุศลวัฒนะ ผู้อำนวยการสำนักปฏิบัติการ 5 และนายสิงหชัย อินทพิชัย ผู้ช่วยผู้อำนวยการ การประปาส่วนภูมิภาคเขต 4 และคณะ ได้เข้าตรวจเยี่ยม โดยได้มอบนโยบายในการทำงาน พร้อมรับฟังปัญหาต่าง ๆ ตลอดจนชี้แนะแนวทางในการปฏิบัติงานต่อไป

เลื่อนขึ้นข้างบน