กปภ.สาขาสุราษฎร์ธานี (ชั้นพิเศษ) จัดกิจกรรม "โครงการเติมใจให้กัน ครั้งที่ 1/2563" (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาสุราษฎร์ธานี (ชั้นพิเศษ) จัดกิจกรรม "โครงการเติมใจให้กัน ครั้งที่ 1/2563"


กปภ.สาขาสุราษฎร์ธานี (ชั้นพิเศษ) จัดกิจกรรม "โครงการเติมใจให้กัน ครั้งที่ 1/2563"

 
วันที่ 20 พฤศจิกายน 2562 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสุราษฎร์ธานี (ชั้นพิเศษ) นำโดย นายกิตติศักดิ์ เกื้อกาญจน์ ผู้่จัดการการประปาส่วนภูมิภาค (ชั้นพิเศษ) สาขาสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วย ผู้ช่วยผู้จัดการฯ หัวหน้างานฯ และพนักงานในสังกัด จัดกิจกรรม "โครงการเติมใจให้กัน ครั้งที่ 1/2562 ณ ชุมชนสามแยกปากหมา มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี
โดยกิจกรรมเติมใจให้กัน ถือเป็นกิจกรรม CSR ที่ กปภ. ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้บริการผู้ใช้น้ำของ กปภ. ในการตรวจสอบอุปกรณ์ประปา และสุขภัณฑ์ภายในบ้านฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย รวมถึงการตรวจสอบคุณภาพน้ำในพื้นที่ รับฟังความคิดเห็นด้านต่างๆ เพื่อนำมาปรับปรุงการให้บริการของ กปภ. นอกจากนี้ ยังได้ลงพื้นที่แนะนำการใช้บริการ PWA Line Official ซึ่งเป็นช่องทางการทำธุรกรรมใหม่ของ กปภ. สำหรับอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ใช้น้ำสามารถรับบริการจาก กปภ. ได้ง่ายทุกที่ทุกเวลา ตามวิสัยทัศน์ของ กปภ.ที่ว่า "ผู้ใช้น้ำประทับใจในคุณภาพและบริการที่เป็นเลิศ"

เลื่อนขึ้นข้างบน