กปภ.สาขาท่ามะกา ออกหน่วยรับชำระค่าน้ำประปา เดือนพฤศจิกายน 2562 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาท่ามะกา ออกหน่วยรับชำระค่าน้ำประปา เดือนพฤศจิกายน 2562


กปภ.สาขาท่ามะกา ออกหน่วยรับชำระค่าน้ำประปา เดือนพฤศจิกายน  2562

นางชยาภรณ์ กิตติวงศ์ภักดี ผจก.กปภ.สาขาท่ามะกา มอบหมายให้หัวหน้างานจัดเก็บรายได้และบุคลากรในสังกัดงาน ออกหน่วยเคลื่อนที่ให้บริการรับชำระค่าน้ำประปา เดือนพฤศจิกายน  2562 ผู้ใช้น้ำในเขตอำเภอท่าม่วง ณ ห้องสำนักปลัด สำนักงานเทศบาลตำบลท่าม่วง อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี เมื่อวันที่ 13 และ 20พฤศจิกายน  2562 เวลา 9.30– 12.00 น. (ไม่พักเที่ยง) ตามแผนงานประจำเดือน เพื่อให้บริการและอำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้น้ำในพื้นที่ต่างอำเภอ ไม่ต้องเดินทางมาที่สำนักงาน ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่าย พร้อมนี้ได้ประชาสัมพันธ์และแนะนำ  PWA Line Official บริการใหม่จาก กปภ. ที่จะช่วยให้เรื่องน้ำประปาเป็นเรื่องง่ายเพียงแค่ปลายนิ้วครับแค่มีไลน์...ก็สบายเรื่องประปา แค่พิมพ์ "@pwathailand" หรือ สแกน QR  code

ตรวจสอบค่าน้ำ/ชำระค่าน้ำผ่านบัตรเครดิตและเดบิต/ขอบาร์โค้ดเพื่อนำไปชำระที่ตัวแทนรับชำระ/ขอติดตั้งประปา/แจ้งท่อแตกรั่ว/ปัญหาการใช้บริการ/ตรวจสอบพื้นที่หยุดจ่ายน้ำ ตามนโยบาย กปภ. "มุ่งสู่การเปลี่ยนผ่านสู่องค์กรดิจิทัล PWA 4.0 ที่มีความทันสมัย"

เลื่อนขึ้นข้างบน