กปภ.สาขาชะอวด จัดกิจกรรม สนทนายามเช้า (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาชะอวด จัดกิจกรรม สนทนายามเช้า


กปภ.สาขาชะอวด จัดกิจกรรม สนทนายามเช้า

เช้าของวันอังคาร ที่ 18 พฤศจิกายน 2562 ภายใต้การบริหารงานโดย นายชวลิต บัวจีน ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาชะอวด พร้อมด้วยหัวหน้างานพนักงานและเจ้าหน้าที่ในสังกัด ได้ร่วมกันจัดกิจกรรม สนทนายามเช้าเพื่อพูดคุย ปรึกษา หาแนวทางแก้ไปปัญหาในการทำงานร่วมกัน โดยผู้จัดการ ได้มีการเตรียมการรับมือกับช่วงฤดูฝนที่กำลังจะมาถึง และเน้นย้ำพนักงานให้เตรียมความพร้อมอยู่สม่ำเสมอเพื่อสามารถรับมือกับเหตุการณ์น้ำท่วมได้และลดปัญหาให้ได้มากที่สุด

เลื่อนขึ้นข้างบน