กปภ.สาขาชะอวด จัดกิจกรรม Big Cleaning Day (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาชะอวด จัดกิจกรรม Big Cleaning Day


กปภ.สาขาชะอวด จัดกิจกรรม Big Cleaning Day

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาชะอวด นำโดยนายชวลิต บัวจีน ผู้จัดการ พร้อมด้วยหัวหน้างาน พนักงานและเจ้าหน้าที่ในสังกัด พร้อมใจกันตัดแต่งต้นไม้และปรับปรุงพื้นที่ รอบๆบริเวณสำนักงานการประปาส่วนภูมิภาคสาขาชะอวด และโรงกรองน้ำแม่ข่ายชะอวด เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ให้ดูร่มรื่น สะอาดสวยงาม สร้างความประทับใจให้แก่ผู้มาติดต่อใช้บริการ ณ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาชะอวด

เลื่อนขึ้นข้างบน