ประกาศ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาภูเก็ต เรื่อง งดจ่ายน้ำประปาชั่วคราว (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

ประกาศ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาภูเก็ต เรื่อง งดจ่ายน้ำประปาชั่วคราว

16 กันยายน 2553


ประกาศ  การประปาส่วนภูมิภาคสาขาภูเก็ต เรื่อง  งดจ่ายน้ำประปาชั่วคราว

ประกาศ

[color= red] การประปาส่วนภูมิภาคสาขาภูเก็ต

[color= red] เรื่อง งดจ่ายน้ำประปาชั่วคราว

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาภูเก็ต มีความจำเป็นจะต้องทำการประสารท่อเมนจ่ายน้ำประปา ท่อ PE ขนาด 400 มม. บริเวณหน้าสนามกีฬาสุรกุล ถนนวิชิตสงคราม ตำบลวิชิต อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต จึงมีความจำเป็นต้องงดจ่ายน้ำเป็นการชั่วคราว ให้กับผู้ใช้น้ำที่อาศัยอยู่บริเวณพื้นที่ ถนนวิชิตสงคราม ไปจนถึงสนามกีฬาสุรกุล , ถนนเจ้าฟ้าตะวันตก บริเวณห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลตลอดแนว , ถนนพัฒนาการท้องถิ่น และถนนศักดิเดช ในวันที่ 20 กันยายน 2553 ตั้งแต่เวลา 09.00 เป็นต้นไป จนกว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จ ดังนั้น จึงขอให้ผู้ใช้น้ำทุกท่านที่อาศัยในบริเวณพื้นที่ที่จะได้รับผลกระทบดังกล่าว ได้ทำการสำรองน้ำประปาไว้ใช้เพื่อการอุปโภคบริโภคในช่วงวันและเวลาดังกล่าวด้วย อย่างไรก็ตาม การประปาส่วนภูมิภาคสาขาภูเก็ต ต้องขออภัยในความไม่สะดวกที่เกิดขึ้นกับท่านมา ณ โอกาสนี้ด้วย และหากท่านมีข้อสงสัยประการใด สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาภูเก็ต หมายเลขโทรศัพท์ 0-7631-9173

งานลูกค้าสัมพันธ์ กองระบบจำหน่าย การประปาส่วนภูมิภาคเขต 4

 
เลื่อนขึ้นข้างบน