การประปาส่วนภูมิภาคสาขาท่าแซะ ลงพื้นที่ตรวจสอบคุณภาพน้ำประปาในเขตพื้นที่จ่ายน้ำมาบอำมฤต ต.ดอนยาง อ.ปะทิว จ.ชุมพร (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาท่าแซะ ลงพื้นที่ตรวจสอบคุณภาพน้ำประปาในเขตพื้นที่จ่ายน้ำมาบอำมฤต ต.ดอนยาง อ.ปะทิว จ.ชุมพร


การประปาส่วนภูมิภาคสาขาท่าแซะ ลงพื้นที่ตรวจสอบคุณภาพน้ำประปาในเขตพื้นที่จ่ายน้ำมาบอำมฤต ต.ดอนยาง อ.ปะทิว จ.ชุมพร

วันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาท่าแซะ ภายใต้การบริหารงานโดย นายสมพงศ์ ณ นคร ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาท่าแซะ พร้อมหัวหน้างานบริการและควบคุมน้ำสูญเสียและหัวหน้างานผลิต ลงพื้นที่ตรวจสอบคุณภาพน้ำประปาตามบ้านผู้ใช้น้ำ เพื่อป้องกันการร้องเรียน ด้านคุณภาพน้ำประปา ทั้งยังเป็นการสร้างความเชื่อมั่นในคุณภาพน้ำประปาแก่ผู้ใช้น้ำในพื้นที่ให้บริการ เป็นการแก้ไขปัญหาให้ผู้ใช้น้ำอย่างรวดเร็ว ทันใจ สร้างความประทับใจให้กับผู้ใช้น้ำในเขตพื้นที่จ่ายน้ำของการประปาส่วนภูมิภาคสาขาท่าแซะ
โดยจากการตรวจสอบพบค่าความขุ่นที่ 1.16 NTU, ค่า PH 7.64 PH และ ค่าคลอรีน 3.11 PPM ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานที่กปภ.กำหนด

เลื่อนขึ้นข้างบน