การประปาส่วนภูมิภาคสาขาท่าแซะ ดำเนินการทำสเต๊ปเทสต์ตามแผนลดน้ำสูญเสีย บริเวณเขตพื้นที่จ่ายน้ำมาบอำมฤต ต.ดอนยาง อ.ปะทิว จ.ชุมพร (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาท่าแซะ ดำเนินการทำสเต๊ปเทสต์ตามแผนลดน้ำสูญเสีย บริเวณเขตพื้นที่จ่ายน้ำมาบอำมฤต ต.ดอนยาง อ.ปะทิว จ.ชุมพร


การประปาส่วนภูมิภาคสาขาท่าแซะ ดำเนินการทำสเต๊ปเทสต์ตามแผนลดน้ำสูญเสีย บริเวณเขตพื้นที่จ่ายน้ำมาบอำมฤต ต.ดอนยาง อ.ปะทิว จ.ชุมพร

วันที่​ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาท่าแซะ ภายใต้การบริหารงานของนายสมพงศ์​ ณ​ นคร ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาท่าแซะ พร้อมด้วยหัวหน้างานบริการและควบคุมน้ำสูญเสีย หัวหน้างานผลิต และพนักงานในสังกัดงานบริการและควบคุมน้ำสูญเสียและงานผลิต ดำเนินการทำสเต็ปเทสต์ตามแผนลดน้ำสูญเสีย​ บริเวณเขตพื้นที่จ่ายน้ำมาบอำมฤต ต.ดอนยาง อ.ปะทิว จ.ชุมพร เพื่อแก้ปัญหาน้ำสูญเสียให้ได้ตามเป้าหมายที่กำหนด โดยเริ่มปฏิบัติงานตั้งแต่เวลา ๒๑.๐๐ น เป็นต้นไปจนถึงเวลา​ ๐๔.๐๐ น.ของวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๒

เลื่อนขึ้นข้างบน