กปภ.สาขาประจวบคีรีขันธ์ เข้าร่วมกิจกรรม "โครงการสภากาแฟ" ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาประจวบคีรีขันธ์ เข้าร่วมกิจกรรม "โครงการสภากาแฟ" ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562


กปภ.สาขาประจวบคีรีขันธ์ เข้าร่วมกิจกรรม "โครงการสภากาแฟ"  ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562

 ในวันพุธที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562   กปภ.สาขาประจวบคีรีขันธ์ โดยนางรุ่งนภา หอมสกุล ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาประจวบคีรีขันธ์  มอบหมายให้  นายสุขเกษม   มีสีผ่อง หัวหน้างานผลิต พร้อมด้วยนางกรรนิกา มีโม หัวหน้างานจัดเก็บรายได้ และพนักงานในสังกัดเข้าร่วมกิจกรรม "โครงการสภากาแฟ" ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562 เพื่อร่วมสนทนา ปัญหา ข้อเสนอแนะต่างๆ ระหว่างหน่วยงานในจังหวัดจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทยเป็นเจ้าภาพในการจัดกิจกรรมซึ่งการประปาส่วนภูมิภาคสาขาประจวบคีรีขันธ์ ร่วมเป็นเจ้าภาพจัดกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย ณ โรงแรมประจวบแกรนด์ อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

เลื่อนขึ้นข้างบน