การประปาส่วนภูมิภาคสาขาท่าแซะ ดำเนินการล้างถังตกตะกอนขนาด ๑๐๐ ลบ.ม. เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายของ โครงการจัดการน้ำสะอาด (Water Safety Plan: WSP) (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาท่าแซะ ดำเนินการล้างถังตกตะกอนขนาด ๑๐๐ ลบ.ม. เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายของ โครงการจัดการน้ำสะอาด (Water Safety Plan: WSP)


การประปาส่วนภูมิภาคสาขาท่าแซะ ดำเนินการล้างถังตกตะกอนขนาด ๑๐๐ ลบ.ม. เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายของ โครงการจัดการน้ำสะอาด (Water Safety Plan: WSP)

วันอังคารที่​ ๑๙​ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาท่าแซะ ภายใต้การบริหารงานโดย​ สมพงศ์​ ณ​ นคร ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาท่าแซะ ได้มอบหมายให้หัวหน้างานผลิต นายอัครเดช​ เพ็ชรโชติ พร้อมทีมงานผลิต ดำเนินการล้างถังตกตะกอนโรงกรองน้ำแม่ข่ายท่าแซะ​ การดำเนินการครั้งนี้ เป็นไปตามแผนงานของงานผลิต เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายของ โครงการจัดการน้ำสะอาด (Water Safety Plan: WSP) ซึ่งเป็นการรักษามาตรฐานในการผลิตและจำหน่ายน้ำประปา ให้ผู้ใช้น้ำ จะได้รับบริการน้ำประปาที่สะอาด มีคุณภาพมาตรฐานปลอดภัย และสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนในคุณภาพของน้ำประปา

เลื่อนขึ้นข้างบน