กปภ.สาขาพิมาย ออกหน่วยโครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ ณ วัดบ้านเมืองรัง ต.หลุ่งประดู่ อ.ห้วยแถลง จ.นครราชสีมา (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาพิมาย ออกหน่วยโครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ ณ วัดบ้านเมืองรัง ต.หลุ่งประดู่ อ.ห้วยแถลง จ.นครราชสีมา


กปภ.สาขาพิมาย ออกหน่วยโครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ ณ วัดบ้านเมืองรัง ต.หลุ่งประดู่ อ.ห้วยแถลง จ.นครราชสีมา

      เมื่อวันที่13 พฤศจิกายน 2562 ทีผ่านมา การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพิมาย นำโดยนางสัมฤทธิ์ ดีเจริญ ผู้จัดการฯ พร้อมด้วยหัวหน้างานและพนักงานลูกจ้างในสังกัด เข้าร่วมออกหน่วยโครงการ อำเภอยิ้มเคลื่อนที่ ณ.วัดบ้านเมืองรัง ต.หลุ่งประดู่ อ.ห้วยแถลง จ.นครราชสีมา  โดยนำน้ำดื่มบรรจุขวดตราสัญลักษณ์ กปภ.ไปแจกจ่ายให้บริการแก่ประชาชนที่มาร่วมกิจกรรม พร้อมกันนี้ยังประชาสัมพันธ์การใช้น้ำอย่างประหยัดซึ่งได้รับการตอบรับจากผู้ใช้น้ำเป็นอย่างดี

 

      งานลูกค้าสัมพันธ์ กปภ.ข.2 รายงาน

เลื่อนขึ้นข้างบน