รปก.๔ ประชุมติดตามผลการดำเนินงานการบริหารจัดการน้ำและแผนการจ่ายน้ำที่เหมาะสม (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

รปก.๔ ประชุมติดตามผลการดำเนินงานการบริหารจัดการน้ำและแผนการจ่ายน้ำที่เหมาะสม


รปก.๔ ประชุมติดตามผลการดำเนินงานการบริหารจัดการน้ำและแผนการจ่ายน้ำที่เหมาะสม

         วันนี้ (วันพุธที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๒) นายชโยดม กาญจโนมัย รองผู้ว่าการ (ปฏิบัติการ ๔) ติดตามผลการดำเนินงานการบริหารจัดการน้ำและแผนการจ่ายน้ำที่เหมาะสมเพื่อลดน้ำสูญเสียในพื้นที่เอกชนร่วมลงทุน ณ ห้องประชุม ๑ ชั้น ๓ การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๓ อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี โดยมีนายธนิต ธนเสนีวัฒน์ ผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต ๓, นายสราวุธ เอี่ยมสงคราม ผู้ช่วยผู้อำนวยการ กปภ.ข.๓ พร้อมด้วยผู้อำนวยการกองและพนักงานในสังกัด เข้าร่วมประชุม ทั้งนี้ เพื่อร่วมกันพัฒนาคุณภาพการให้บริการน้ำประปาแก่ประชาชนได้อย่างทั่วถึงในพื้นที่รับผิดชอบได้อย่างเพียงพอและทั่วถึง

เลื่อนขึ้นข้างบน