กปภ.สาขาประจวบคีรีขันธ์ลงพื้นที่ตรวจวัดคุณภาพน้ำ (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาประจวบคีรีขันธ์ลงพื้นที่ตรวจวัดคุณภาพน้ำ


กปภ.สาขาประจวบคีรีขันธ์ลงพื้นที่ตรวจวัดคุณภาพน้ำ

วันจันทร์ ที่ 19 พฤศจิกายน 2562 กปภ.สาขาประจวบคีรีขันธ์ โดยนางรุ่งนภา หอมสกุล ผจก.กปภ.สาขาประจวบคีรีขันธ์ พร้อมด้วยพนักงานในสังกัดงานผลิต ลงพื้นที่ตรวจวัดคุณภาพน้ำ ได้แก่ ค่า PH Cl ความขุ่น และ mn ที่จุดเก็บน้ำทั้ง 5 จุด ได้แก่ จุดที่ 1 โรงเรียนอ่าวน้อย จุดที่ 2 บ้านปลัดจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จุดที่ 3 หน้าวิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์ จุดที่ 4 ห้าแยกนารอง และจุดที่ 5 เทศบาลคลองวาฬ โดยผลการตรวจวัดอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานทั้ง 5 จุด เพื่อเพิ่มความมั่นใจในคุณภาพน้ำว่าสะอาด ปลอดภัย เพื่อใช้ในการอุปโภคบริโภค เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานโครงการ จัดการน้ำสะอาด WSP

เลื่อนขึ้นข้างบน