ผอ.กปภ.ข.6 ลงพื้นที่ กปภ.สาขาชนบท ติดตามสถานการณ์ภัยแล้ง พร้อมวางแผนแหล่งน้ำดิบสำรอง หากเกิดสถานการณ์ฉุกเฉิน (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

ผอ.กปภ.ข.6 ลงพื้นที่ กปภ.สาขาชนบท ติดตามสถานการณ์ภัยแล้ง พร้อมวางแผนแหล่งน้ำดิบสำรอง หากเกิดสถานการณ์ฉุกเฉิน


ผอ.กปภ.ข.6 ลงพื้นที่ กปภ.สาขาชนบท ติดตามสถานการณ์ภัยแล้ง พร้อมวางแผนแหล่งน้ำดิบสำรอง หากเกิดสถานการณ์ฉุกเฉิน

วานนี้ (19 พ.ย.2562) การประปาส่วนภูมิภาคเขต 6 โดยนายจักรพงศ์ คำจันทร์ ผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต 6 พร้อมทีมงานจากกองแผนและวิชาการ ลงพื้นที่สำรวจแหล่งน้ำดิบ บริเวณหนองกองแก้ว อ.มัญจาคีรี และฝายกั้นลำน้ำชี อบต.ศรีบุญเรือง อ.ชนบท จ.ขอนแก่น เพื่อวางแผนให้เป็นแหล่งน้ำดิบสำรอง ในพื้นที่ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาชนบท หากเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินในช่วงฤดูแล้งนี้


#น้ำดิบมีเหลือน้อย_ใช้สอยต้องประหยัด

เลื่อนขึ้นข้างบน