กปภ.สาขาเลาขวัญเข้าร่วมประชุมเรื่อง "การบริหารจัดการน้ำและปรึกษาหารือแนวทางการรับสถานการณ์ภัยแล้ง" (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาเลาขวัญเข้าร่วมประชุมเรื่อง "การบริหารจัดการน้ำและปรึกษาหารือแนวทางการรับสถานการณ์ภัยแล้ง"


กปภ.สาขาเลาขวัญเข้าร่วมประชุมเรื่อง "การบริหารจัดการน้ำและปรึกษาหารือแนวทางการรับสถานการณ์ภัยแล้ง"

 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเลาขวัญโดยนายสมชาย ชื่นชม ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาเลาขวัญ และพนักงานงานผลิต เข้าร่วมประชุมเรื่อง "การบริหารจัดการน้ำและปรึกษาหารือแนวทางการรับสถานการณ์ภัยแล้ง" โดยที่ประชุมได้ขอสรุปให้น้ำที่อ่างห้วยเทียนปัจจุบันคงเหลือ 800,000ลบม.ใช้เพื่อการอุปโภคบริโภค,จัดหาแหล่งน้ำดิบพื้นที่ใกล้เคียงเพื่อร่วมกันบรรทุกน้ำแจกจ่ายให้ประชาชนผู้เดือดร้อน, ขอความร่วมมือประหยัดน้ำและหาถังสำรอง, รณรงค์ช่วยกันเก็บน้ำในรูปแบบธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อให้มีน้ำเก็บไว้ใต้ดินและช่วยกันดูแลรักษาป่าไม้ เพื่อเพิ่มความชุ่มชื้น ลดสภาวะโลกร้อน โดยมีว่าที่ร้อยเอก อานนท์ เชื้อเล็ก นายอำเภอเลาขวัญ เป็นประธานการประชุม หัวหน้าส่วนราชการ ผู้แทนฝ่ายทหาร นายกองค์การบริหารส่วนตำบล กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และกลุ่มผู้ใช้น้ำอ่างเก็บน้ำห้วยเทียน ณ. ห้องประชุมอำเภอเลาขวัญชั้น 2 อ.เลาขวัญ  จ.กาญจนบุรี

เลื่อนขึ้นข้างบน