การประปาส่วนภูมิภาคสาขาตะพานหินจัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning Talk) (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาตะพานหินจัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning Talk)


การประปาส่วนภูมิภาคสาขาตะพานหินจัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning Talk)

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาตะพานหิน โดยนายสมเกียรติ  นงนุช ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาตะพานหิน พร้อมด้วยหัวหน้างานและพนักงาน จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning Talk) ครั้งที่ 2/2563  วันที่ 19 พฤศจิกายน 2562 เวลา 10.00 น รับฟังผลการดำเนินงานในเดือนที่ผ่านมา  การร่วมมือแบ่งหน้าที่การทำGECC 

เลื่อนขึ้นข้างบน