กปภ.สาขาสตูล เข้าร่วมพระราชพิธีพระราชทานเพลิงศพอดีตเจ้าอาวาสวัดท่าจีนพัฒนาราม (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาสตูล เข้าร่วมพระราชพิธีพระราชทานเพลิงศพอดีตเจ้าอาวาสวัดท่าจีนพัฒนาราม


กปภ.สาขาสตูล เข้าร่วมพระราชพิธีพระราชทานเพลิงศพอดีตเจ้าอาวาสวัดท่าจีนพัฒนาราม

ในวันจันทร์ที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๒  เวลา ๑๒.๓๐น. นางกัญญา กันตะปีติ ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาสตูล พร้อมด้วยหัวหน้างานในสังกัด เข้าร่วมงานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงศพพระครูสุมงคลวรดิตถ์(คล้อย ปภสสโร) อดีตเจ้าอาวาสวัดท่าจีนพัฒนาราม ณ เมรุชั่วคราววัดท่าจีนพัฒนาราม ตำบลคลองขุด อำเภอเมืองสตูล  จังหวัดสตูล

เลื่อนขึ้นข้างบน