กปภ.สาขาน่าน เข้าร่วมกิจกรรม "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน" จ.น่าน ประจำปีงบประมาณ 2563 ครั้งที่ 1/2563 ในวันอังคารที่ 19 พ.ย. 2562 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลนาซาว ต.นาซาว อ.เมืองน่าน จ.น่าน (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

กปภ.สาขาน่าน เข้าร่วมกิจกรรม "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน" จ.น่าน ประจำปีงบประมาณ 2563 ครั้งที่ 1/2563 ในวันอังคารที่ 19 พ.ย. 2562 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลนาซาว ต.นาซาว อ.เมืองน่าน จ.น่าน

19 พฤศจิกายน 2562


กปภ.สาขาน่าน เข้าร่วมกิจกรรม "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน" จ.น่าน ประจำปีงบประมาณ 2563 ครั้งที่ 1/2563 ในวันอังคารที่ 19 พ.ย. 2562 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลนาซาว ต.นาซาว อ.เมืองน่าน จ.น่าน

กปภ.สาขาน่าน โดยนายเรืองเดช ริกากรณ์ ผจก.กปภ.สาขาน่าน ได้มอบหมายให้หัวหน้างานบริการฯ หัวหน้างานอำนวยการ และพนักงานในสังกัด เข้าร่วมกิจกรรม "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน" จ.น่าน ประจำปีงบประมาณ 2563 ครั้งที่ 1/2563 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลนาซาว ต.นาซาว อ.เมืองน่าน จ.น่าน โดยให้การสนับสนุนน้ำดื่มบรรจุขวดตราสัญลักษณ์ กปภ. พร้อมทั้งให้คำปรึกษาเกี่ยวกับระบบน้ำประปา พร้อมทั้งให้ความรู้เกี่ยวกับระบบน้ำประปา เพื่อสร้างรอยยิ้ม และความประทับใจ ให้แก่ผู้เข้าร่วมงาน เมื่อวันที่ 19 พ.ย. 62

 
เลื่อนขึ้นข้างบน