กปภ.สาขาปราณบุรี จัดกิจกรรมเติมใจให้กัน ลงพื้นที่พบลูกค้า ณ หมู่บ้านธนารมย์ ตำบลวังก์พง อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบฯ (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาปราณบุรี จัดกิจกรรมเติมใจให้กัน ลงพื้นที่พบลูกค้า ณ หมู่บ้านธนารมย์ ตำบลวังก์พง อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบฯ


กปภ.สาขาปราณบุรี  จัดกิจกรรมเติมใจให้กัน ลงพื้นที่พบลูกค้า ณ หมู่บ้านธนารมย์ ตำบลวังก์พง อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบฯ

กปภ.สาขาปราณบุรี  จัดกิจกรรมเติมใจให้กัน ลงพื้นที่พบลูกค้า ณ หมู่บ้านธนารมย์ ตำบลวังก์พง อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบฯ

ในวันที่ 19 พฤศจิกายน 2562 กปภ.สาขาปราณบุรี นำโดยท่านผู้จัดการ นายไอยเรศ ชัยกุลและนายยุทธนา ต๊ะปินตา ผู้ช่วยผู้จัดการ กปภ.สาขาปราณบุรี พร้อมด้วยหัวหน้างานและพนักงานในสังกัดจัดกิจกรรมเติมใจให้กัน ลงพื้นที่เชิงรุกพบลูกค้ารายเก่า

และรายใหม่ รวมถึงลูกค้าในอนาคต ณ หมู่บ้านธนารมย์ ตำบลวังก์พง อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ กว่า 100 หลังคาเรือน  โดยออกประชาสัมพันธ์ ความรู้  อาทิ การขอติดตั้งประปาใหม่ วิธีประหยัดน้ำ รวมถึงให้คำปรึกษาเกี่ยวกับระบบประปา เบื้องต้น

ทำการตอบแบบสอบถาม และทำการแนะนำลูกค้าที่ใช้ประปาหมู่บ้าน หันมาใช้น้ำประปา กปภ. โดยขอผ่านทางเว็ปไซต์ กปภ. เพื่อลดขั้นตอนการขอติดตั้ง มาตรวัดน้ำ พร้อมมอบของที่ระลึก กปภ.ให้กับประชาชนในพื้นที่ สร้างความประทับใจ

และความพึงพอใจในการให้บริการแก่ประชาชน ซึ่งได้รับความสนใจ และสร้างรอยยิ้มให้แก่ประชาชนในพื้นที่ได้เป็นอย่างดี

เลื่อนขึ้นข้างบน