กปภ.สาขาลำปาง เข้าร่วมประชุมสภากาแฟ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

กปภ.สาขาลำปาง เข้าร่วมประชุมสภากาแฟ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

19 พฤศจิกายน 2562


กปภ.สาขาลำปาง  เข้าร่วมประชุมสภากาแฟ  ประจำปีงบประมาณ  ๒๕๖๓

                           วันอังคารที่    ๑๙   พฤศจิกายน   ๒๕๖๒    เวลา  ๐๗.๐๐-๐๙.๐๐ น.  นายอนุชา   ศิริบวรเดช  ผจก.กปภ.สาขาลำปาง   น.ส.กัญญา   สงวนวิทย์  หัวหน้างานจัดเก็บรายได้ ๒   เข้าร่วมประชุมสภากาแฟ        ร่วมกับหน่วยงานราชการและภาคเอกชน   ด้วยทางจังหวัดลำปาง  ได้กำหนดจัดประชุมสภากาแฟ  ประจำปีงบประมาณ  ๒๕๖๓   ประจำทุกเดือน ๆ ละ ๑ ครั้ง   วัตถุประสงค์เพื่อพบปะ  ร่วมหารือแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เป็นการเสริมสร้างความสัมพันธ์กันอย่างใกล้ชิดระหว่างส่วนราชการและภาคเอกชน      ตลอดจนเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ภารกิจหน้าที่ของหน่วยงานในจังหวัด    ณ    ลานสนามหญ้าข้างจวนผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง  อำเภอเมือง   จังหวัดลำปาง

ภาพ/ข่าว      สลิลทิพย์    สุนทะโรจน์

 
เลื่อนขึ้นข้างบน