กปภ.สาขาสมุทรสาคร ลงพื้นที่ร่วมกับ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร ติดตามการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังภายในหมู่บ้านฟ้าใสวิลล์ (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาสมุทรสาคร ลงพื้นที่ร่วมกับ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร ติดตามการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังภายในหมู่บ้านฟ้าใสวิลล์


กปภ.สาขาสมุทรสาคร ลงพื้นที่ร่วมกับ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร ติดตามการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังภายในหมู่บ้านฟ้าใสวิลล์

         การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสมุทรสาคร นำโดย นายไพฑูรย์ พงษ์รอด ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาสมุทรสาคร พร้อมด้วย หัวหน้างานบริการและควบคุมน้ำสูญเสีย 1 , 2 และพนักงานในสังกัด ลงพื้นที่ร่วมกับ นายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เพื่อติดตามการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังภายในหมู่บ้านฟ้าใสวิลล์ โดย กปภ.สาขาสมุทรสาคร ดำเนินการซ่อมท่อประปาที่แตกชำรุดภายในหมู่บ้านแล้วเสร็จตามแผนที่กำหนดไว้ ณ หมู่บ้านฟ้าใสวิลล์ ต.คลองมะเดื่อ อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2562 เวลา 17.00 น.

เลื่อนขึ้นข้างบน