วันที่ 19 พฤศจิกายน 2562 กปภ.สาขาหนองไผ่ จัดโครงการสนทนายามเช้า (Morning Talk)ครั้งที่2/2562 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

วันที่ 19 พฤศจิกายน 2562 กปภ.สาขาหนองไผ่ จัดโครงการสนทนายามเช้า (Morning Talk)ครั้งที่2/2562


วันที่ 19 พฤศจิกายน 2562 กปภ.สาขาหนองไผ่ จัดโครงการสนทนายามเช้า (Morning Talk)ครั้งที่2/2562

วาระที่ 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

  1. เผยแพร่ความรู้ของ กปภ. (km.pwa.co.th)

 • เรื่องระบบประเมินผลรัฐวิสาหกิจ

 • เรื่อง พ...ทรัพยากรน้ำ พ.. 2561

 • เรื่องยุทธศาสตร์ และความยั่งยืนขององค์กร

 • เรื่องการจัดประเภทผู้ใช้น้ำ

  1. การจัดการข้อร้องเรียนตามมาตรฐาน SLA ผลการดำเนินงานของ สาขาหนองไผ่ ยอดสะสมเดือน ต..-..(ปัจจุบัน) ร้องเรียน 31 เรื่อง ผ่าน SLA ทั้งหมด คิดเป็น100%

  2. PWA LINE OFFICIAL "@pwathailand" ขอให้พนักงานทุกท่านทดลองใช้จริง เพื่อจะได้แนะนำผู้ใช้น้ำต่อได้

  3. ขอเชิญชวนพนักงานจ่ายค่าน้ำผ่านช่องทางออนไลน์ที่ กปภ. จัดทำขึ้น

  4. ผลการดำเนินงาน 1 เดือน ของ กปภ.สาขาหนองไผ่

เลื่อนขึ้นข้างบน