การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสุไหง โก-ลก โดย นายอดิศักดิ์ มรรคาเขตต์ ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาสุไหง โก-ลก พร้อมด้วย นายบาฮารู เจ๊ะบือราเฮง หัวหน้างาน 8 งานอำนวยการ เข้าพบ นายมนัส อีซอ ประธานชุมชนซรีจาฮายา (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสุไหง โก-ลก โดย นายอดิศักดิ์ มรรคาเขตต์ ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาสุไหง โก-ลก พร้อมด้วย นายบาฮารู เจ๊ะบือราเฮง หัวหน้างาน 8 งานอำนวยการ เข้าพบ นายมนัส อีซอ ประธานชุมชนซรีจาฮายา


การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสุไหง โก-ลก โดย นายอดิศักดิ์ มรรคาเขตต์ ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาสุไหง โก-ลก พร้อมด้วย นายบาฮารู เจ๊ะบือราเฮง หัวหน้างาน 8 งานอำนวยการ เข้าพบ นายมนัส อีซอ ประธานชุมชนซรีจาฮายา

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสุไหง โก-ลก โดย นายอดิศักดิ์ มรรคาเขตต์ ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาสุไหง โก-ลก พร้อมด้วย นายบาฮารู เจ๊ะบือราเฮง หัวหน้างาน 8 งานอำนวยการ เข้าพบ นายมนัส อีซอ ประธานชุมชนซรีจาฮายา ต.สุไหง โก-ลก อ.สุไหง โก-ลก จ.นราธิวาส เพื่อหารือแก้ไขปัญหาความเดือดจากการขาดแคลนน้ำประปาสำหรับการอุปโภคบริโภค. ณ ที่ทำการชุมชน วันที่ 11 พฤศจิกายน 2562

เลื่อนขึ้นข้างบน