การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเลาขวัญ ปฎิบัติการล้างตะกอนในเส้นท่อ บริเวณพื้นที่จ่ายน้ำเลาขวัญ (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเลาขวัญ ปฎิบัติการล้างตะกอนในเส้นท่อ บริเวณพื้นที่จ่ายน้ำเลาขวัญ


การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเลาขวัญ ปฎิบัติการล้างตะกอนในเส้นท่อ บริเวณพื้นที่จ่ายน้ำเลาขวัญ

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเลาขวัญ โดยนายสมชาย ชื่นชม ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาเลาขวัญ มอบหมาย นายพรสุพรรณ ใจบุญ หัวหน้างานงานบริการฯ ปฎิบัติการล้างตะกอนในเส้นท่อ บริเวณพื้นที่จ่ายน้ำเลาขวัญ อ.เลาขวัญ จ.กาญจนบุรี เพื่อความใสสะอาด มั่นใจในคุณภาพ พร้อมทั้งตรวจสอบคุณภาพน้ำจ่ายให้เป็นไปตามมาตรฐาน โดยเป็นไปตามแผนปฎิบัติงานประจำปี และแผนงานจัดการน้ำสะอาด wsp (water Safety Plan)

เลื่อนขึ้นข้างบน