กปภ.สาขาเบตง จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning Talk) ประจำเดือน พฤศจิกายน 2562 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาเบตง จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning Talk) ประจำเดือน พฤศจิกายน 2562


กปภ.สาขาเบตง จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning Talk) ประจำเดือน พฤศจิกายน 2562

เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2562 เวลา 07.30น. กปภ.สาขาเบตง นำโดย นายศักรินทร์ ถนอมพร ผู้จัดการสาขา พร้อมด้วยหัวหน้างานและพนักงานในสังกัด

ร่วมกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning Talk) ครั้งที่ 2/2563 โดยผู้จัดการได้ประชาสัมพันธ์ และให้พนักงานทุกคนได้เข้าใช้โปรแกรม Line official ของ กปภ.

และเน้นย้ำให้ประชาสัมพันธ์ผ่าน Facebook และ Line ของสาขาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ผู้ใช้น้ำได้ทราบและเข้าใช้งาน พร้อมกันนี้ได้ถ่ายทอดนโยบาย

มุ่งมั่นตั้งใจสู่ความยั่งยืน กปภ.จากผู้ว่าการ และแจ้งถึงผลการดำเนินงานในช่วงเดือน ต.ค. 62 จากนั้นหัวหน้างานแต่ละสายงานได้รายงานผลการดำเนินงาน

พร้อมทั้งปัญหาและอุปสรรคต่างๆที่เกิดขึ้น ต่อมาหัวหน้างานจัดเก็บรายได้ แจ้งถึงการใช้สิทธ์เลือกตั้งกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ กปภ. โดยเป็นการเลือกตั้ง

ผ่านเครือข่ายภายในของ กปภ.(Intranet) ภายในวันที่ 18 พ.ย.62 – 16 ธ.ค.62 หลังเสร็จสิ้นกิจกรรมได้ร่วมรับประทานอาหารเช้าร่วมกันโดยมีงานจัดเก็บรายได้

และงานอำนวยการร่วมเป็นเจ้าภาพ

เลื่อนขึ้นข้างบน