กปภ.สาขาประจวบคีรีขันธ์ เข้าร่วมกิจกรรมงานเดิน-วิ่งการกุศล เพื่อน้อง "Prachuap Charity Run for Child" (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

กปภ.สาขาประจวบคีรีขันธ์ เข้าร่วมกิจกรรมงานเดิน-วิ่งการกุศล เพื่อน้อง "Prachuap Charity Run for Child"

18 พฤศจิกายน 2562


กปภ.สาขาประจวบคีรีขันธ์ เข้าร่วมกิจกรรมงานเดิน-วิ่งการกุศล เพื่อน้อง  "Prachuap Charity Run for Child"

     ในวันอาทิตย์ที่ 17พฤศจิกายน พ.ศ. 2562กปภ.สาขาประจวบคีรีขันธ์ โดยนางรุ่งนภา หอมสกุล

ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาประจวบคีรีขันธ์ พร้อมด้วยหัวหน้างานอำนวยการและพนักงาน

ในสังกัดเข้าร่วมกิจกรรมงานเดิน-วิ่งการกุศล เพื่อน้อง  "Prachuap Charity Run for Child"

จัดโดย สำนักงานพัฒนาชุมชน จ.ประจวบคีรีขันธ์ ซึ่งมีวัตถุประสงค์หารายได้เพื่อสมทบกองทุนพัฒนา

เด็กชนบท ในการอุปการะพัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน อายุตั้งแต่แรกเกิด ถึงหกปี ที่ครอบครัวยากจนและ

ด้อยโอกาส ณ บริเวณสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ หน้าศาลากลาง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยมีผู้

เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 1,600คน  ซึ่ง กปภ.สาขาประจวบคีรีขันธ์ ได้สนับสนุนน้ำดื่มบรรจุขวดตรา

สัญลักษณ์ กปภ. จำนวน 504 ขวด ให้กับผู้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย

 
เลื่อนขึ้นข้างบน